Kancelaria Notarialna Mirosława Brandt- Notariusz

Milanówek ul. Podwiejska 39; 05-822


Notariusz   jest funkcjonariuszem publicznym dokonującym czynności notarialnych. Notariusz sporządza:

  • Akty notarialne
  • Akty poświadczenia dziedziczenia, 
  •  Poświadczenia, 
  • Spisuje protokoły, 
  • Protesty z weksli i czeków, 
  • Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, 
  • Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, 
  •  Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. 
Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158 ze zm.). Notariusz Mirosława Brandt  jest mianowana przez Ministra Sprawiedliwości   dnia  08 lipca 2005 roku i   powołana do dokonywania czynności notarialnych. W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego.

Opłaty notarialne

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie obliczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o podatek VAT wg stawki 23%. W zależności od okoliczności notariusz ma obowiązek pobrać podatki np. od czynności cywilnoprawnych, podatek od darowizn, a następnie przekazać pobrane podatki do właściwego urzędu skarbowego.